آهنگ نمیبینم اینورا ازسینا ساعی

نمیبینم اینورا نمیبینم اینورا

من و کارم ضایع واسه دلمون لااقل

مغزتو با ورسم از اون گره کورا زدم

انقدر میگن قدیمی بخون که … دادن رفت

بیا یه منظره میدم از یه رژه رو کاغذم

من یه بیتم یعنی غلاف زره پوشا از ترس

خستم از حیف نونایی که خفتشون باید کرد

نصفشونو میشه با یه کش مو راحت بست

جنس خوبو من میدمو و کیفتون با من پس

اندازه همه ثانیه های سنتون دارم لفظ

تا میرم پشت میکروفون تو بکش هورا فقط

این انقد داغه که میشه شکل فولاد عوش

هر جا بهت خوش گذشت بگو مث اون آهنگست

من یه نقشه ی سری ام از رو هر چی راهه

منو نمیبینی مگه اینکه ضرورتی باشه

زبون نریز کارت در اون حد نیس آخه

مخصوصا که جنگولک داره از صدا زنگولت میباره

حتی هجویاتم لیلی جلو مجنون ترین تاجره

تازه ساعی داره میره بشه محبوب ترین واژه

اتوپایلتمم خب معمولا ویراژه

چقدر نچسبی تو با اینکه تنور ولی داغه

دست بکن تو جیبت بکن پس زودتر پیاده

نگا داشت چی برات از تو پستو در میاره

عمو خرج زیاده بده نمور از ریالت

تیم یه مغز مجهزه به صد جور تجهیزانه

نمیبینم اینورا کسی مثل خودمونو

یه زیر زمین گیشه دار ریشترام بالاتر از شیش هزار

نمیبینم اینورا کسی مثل خودمونو/

زهر آلود مثل نیش مار مثل شیر هار آومدم از ریشه بار/

نمیبینم اینورا نمیبینم اینورا/

نمیبینم اینورا نمیبینم اینورا

یه زیر زمین گیشه دار ریشترام بالاتر از شیش هزار

زهر آلود مثل نیش مار مثل شیر هار آومدم از ریشه بار